Chính sách Đổi / Trả sản phẩm: 

+ Sản phẩm sẽ theo đúng hướng dẫn sử dụng mới nhất của nhà sản xuất ghi trên bao bì.

+ Quý khách có trách nhiệm sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng.

+ CCV Group chỉ chấp nhận đổi / trả nếu sản phẩm gặp lỗi từ Nhà sản xuất .

+ Chúng tôi không chấp nhận đổi / trả nếu sản phẩm bị hỏng / lỗi do người sử dụng.

+ Chúng tôi có quyền quyết định không đổi/ trả sản phẩm nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin chứng mình sản phẩm bị lỗi, hỏng từ phía Nhà sản xuất .

+ Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại hoặc phí phát sinh nào khác.